Üzletkötési feltételek

Üzletkötési feltételek

Üdvözöljük a www.batataburgonya.hu webáruházunkban. Vásárlás és szolgálataink igénybe vétele előtt kérjük, olvassa el az alábbi feltételeket és figyelmeztetéseket. Ezek az üzletkötési  feltételek a szerződést képezik Ön mint VEVŐ és a DespoD, Ltd Társaság mint ELADÓ között. A honlap használatával Ön elfogadja az alulírott feltételeket és rendelkezéseket.

 

Általános rendelkezések és a fogalmak meghatározása

Ezek az Általános szerződési feltételek (továbbiakban „Feltételek“) vonatkoznak az összes üzleti kapcsolatokra, szerződésekre, melyek az elektronikus üzlet  www.batataburgonya.hu -val köttetik és szabályozzzák a jogokat, kötelességeket a vevő (vásárló) és eladó között. E feltételek a Szlovák Köztársaság jogtörvényével vannak meghatározva. Azon  tárgyakra,  melyek nincsenek  szabályozva a feltételekben,  azokra  a kereskedelmi  kapcsolatokra vonatkozó Kereskedelmi Törvénykönyv sz. 513/1991 gy., vonatkozik. Minden itt ismertetett rendelkezés érvényes, ha az nincs írásbeli szerződéssel módosítva az  eladó és vevő között.

Eladó:

DespaD, Ltd.

Dlhá 819/27

SK-949 01 Nitra

ID47179040

EU adószám 2023787370

 

A cég a Nyitrai kerületi Cégbíróságon van bejegyezve betét szám: 34369/N

 

Vevő“ az eladó elektronikus adatbázisban fizikai személy, vagy jogi személy, aki elküldte az elektronikus megrendelést. A vevő köteles a megrendelő lapon pontos és valóságnak megfelelő adatokat feltüntetni. A vevő 18 éven felüli személy kell hogy legyen.

 

Címzett“ a megrendelő lapon a vevő, mely a megadott címen a megrendelt árut átveszi.(Szállítási cím)

 

Rendelés“ a kitöltött és elküldött elektronikus megrendelő űrlapon történik, melyben a vevővel kapcsolatos információk szerepelnek a címzettről (ha ez nem azonos a vevővel), a megrendelt árúról, az üzlet kínálatából , az áru árával és a szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 

Tételnek“ értelmezünk minden egyes terméket a termék katalógusból. A megrendelő űrlap  tartalmazhat több tételt a termék katalógusból és minden tétel  különböző számú  lehet súlynál, kg szorzása.

 

I. Megrendelés – adásvételi szerződés

1.1 A továbbított  megrendelés az adásvételi szerződés javaslata. Az elektronikus megrendelés elküldésével a vevő megerősíti, hogy megismerte a Feltételeket és azzal egyetért. Az elektronikus megrendelés elküldésével a vevő elfogadja a feltételeket, összes rendelkezéseit, melyek hatályosak a megrendelő űrlap elküldési napjával.

1.2 A megrendelő űrlap elküldése alatt értelmezzük, miután ráklikkel a „Küldöm“ gombra a vevő, az összes kötelező adat kitöltése után, a „E-shop“ megrendelő űrlapján.

1.3 A megrendelés akkor tekinthető elfogadottnak számunkra, ha a megrendelt árú a mellékelt leírás szerint van rendelve. A képeknek csak informatív jellege van.

1.4 A termék súlya  informatív jellegű, nem kell  egyeznie a valós súllyal.

1.5 Minden megrendelés, ami a web oldalon keresztül történik, a vevő számára  kötelező.

1.6 Az adásvételi szerződés érvényes akkor, ha a vevő a  megrendelésről  e-mailen visszaigazolást kap.

1.7 Az adásvételi szerződés érvényes a megrendelt áru kifizetése után a 3.2 vagy 3.3 pont értelmében.

1.8 Munkaidőnek számít minden munkanap 6.00 órától - 24.00 óráig, amennyiben nincs államünnep, vagy pihenőnap ezen a napon. Szombat és vasárnap államünnep és pihenőnap, nem számít a munkanapok közé.

 

II. Árak és szolgáltatások

2.1 Az áru ára fel van tüntetve a web oldalon és a megrendelés elküldésekor  ebben az összegben van kiszámlázva.

2.2 Az árunál az  ár meg van határozva  súlymérték szerint (1 kg vagy 1 darab), számlázva az aznapi tényleges mérés  szerint lesz.

2.3 A végső fogyasztói ár, mely a megrendelésen szerepel  a Vevővel való visszaigazolás előtt, tartalmazza a törvényben meghatározott  adót  és díjat.

2.4 A termékek árai folyamatosan változnak  az  oldalon, az eladó  üzleti partnerei  és az áruszállítók  aktuális ajánlataitól  függően.

2.5 Abban az esetben, ha a megrendelés ki van fizetve 2.6 pont szerint, a megrendelt termék ára  mindkét fél számára kötelező.

2.6 A végösszeg, mely a megrendelésben szerepel,  tartalmazza a termék árát  és a szállítás díját (az oldalon feltüntetve a megrendelésen  mint  „ Szállítási mód“)

 

III. Fizetési feltételek

3.1 A megrendelés teljes összegét ki lehet fizetni készpénzben az áru átvételekor  (utánvétel), vagy átutalással az eladó számlájára.

3.2 A megrendelés teljes összege  a vevő részéről akkor tekinthető átutaltnak, amikor a vevő bankjából megérkezik az eladónak az igazolás a  átutalásról.

3.3 A más módon való fizetés, amely a  4.1 és a 4.2 pontokban van kifejezve, csak az  eladóval való előzetes megegyezés szerint lehetséges.

 

IV. Szállítási feltételek

4.1 Az áru szállítási helye  a szállítási cím, melyet a vevő határoz meg (az oldalon a “ Személyi adatok, Adatok a címzettről“). A vevőnek lehet több szállítási címe is.

4.2 Az árut az eladó hétfőtől - péntekig szállítja. Abban az esetben, ha ezekre a napokra államünnep, vagy munkaszüneti nap  esik, úgy ez a nap nem számít munkanapnak.

4.3 A szállítás napját és óráját  a vevő előre rögzíti  a megrendelőben, a „Megjegyzés“ rovatban.

4.4 A legkorábbi szállítási terminus, amit a  vevő meghatározhat, a következő nap  a megrendelés elküldése után, vagy  ahogyan megállapodik az eladóval.

4.5 A vevő 8.00 tól - 18.00 óráig határozhatja meg a szállítási időt.

4.6 Közös megegyezéssel a vevő és az eladó megállapodhat más szállítási időpontban is, mint az a 5.1 ,5.4 és 5.5 os pontban meghatározásra került.

4.7 Abban az esetben, ha megrendelés nincs 100 %-ban kiszállítva, akkor a vevő számára  vissza kell küldeni a vissaztérítendő összeget  10 napon belül. Az összeget fel kell tüntetni a számlán, vagy megegyezés szerint a vevő az áru átvételekor is átveheti.

4.8 A áru arra a címre lesz kiszállítva, amely a „Személyi adatok, Adatok a címzettről“ részben szerepel. A megrendelt áru kiszállítása úgy értelmezhető, hogy az árut az első zárható ajtóig szállítjuk, legyen ez ház, vagy háztömb lakás. Abban az esetben, ha a vevő lakótömbben lakik, ahová a belépés akadályozva van (sorompó, kapu, kapu őr, stb) ott szükséges a vevő részéről biztosítani a belépést. Az eladó nem vállalja a felelősséget  az áru átadásáért akkor, ha a vevő /megrendelő/ nem biztosítja a belépést a szállítási címre.

4.9 A megrendelt áru átvételével megbízhat a vevő más személyt is, ez lesz a megbízott átvevő. A megbízott átvevő átveszi az árut a vevő távollétében  abban az időben  és azokkal a feltételekkel, amit a vevő határozott meg. A megbizott személy, aki átveszi az árut a vevő részéről lett megbízva ezzel a feladattal. Ha az átvételi helyen nem lesz jelen sem a  vevő, sem pedig a megbízott személy, az eladó felveszi a kapcsolatot a vevővel és megpróbál  más időpontot megbeszélni az áru átvételéhez.

4.10 Az esetben, ha az árut a vevő hibájából nem lehetett átadni, a vevő köteles az árut DespaD s.r.o központjából átvenni, vagy megegyezni  az ügyfélszolgálati központtal más időpontban.

4.11 Kedvezőtlen idő, vagy előre nem látható körülmények esetén, szükséges lesz az áru átadását ezekhez a viszonyokhoz igazítani és lehetséges, hogy a megrendelőben  meghatározott időpontot meg kell változtatni. Jelentős késés esetén a vevő a késésről értesítve lesz és közlik vele a legközelebbi idpőntot az áru leszállításához.

4.12 A vevő az áru átvételével tulajdonosává vált az árunak, mivel azt teljes egészében kifizette.

 

V. A megrendelés reklamációja

5.1 Az eladó garantálja  a szállított  áru minőségét.

5.2 Az áru átvételekor szükséges  ellenőrizni az egyes tételeket, épp úgy, mint az esetleges áru megsértését. A vevő köteles az árut úgy tárolni, ahogy ezt a szállító a csomagoláson feltüntette. Az esetleges reklamáció  igénye nem tekinthető indokoltnak, ha a vevő bizonyíthatóan nem tartotta be a feltüntetett ajánlásokat, vagy a hiba a nem megfelelő kezeléssel  vagy tárolással keletkezett.

5.3 Reklamálni csak azt az árut lehet, amit a www.batataburgonya.hu oldalon  vásárolt.

5.4 A reklamációt szükséges az áru átvételekor az átvétel helyszinén megtenni, nem kell halogatni.

5.5 A reklamációt e-mailben küldjék a www.batataburgonya.hu címére.

5.6 Az árura az identikus garanciális feltételek alkalmazhatók, ahogy ez az árun (importátol) fel van tüntetve.

5.7 A vevő felelősséggel tartozik az  eladónak minden azon veszteségért, ami abból kifolyólag keletkezett, hogy tudatosan, /szándékosan/ megsértette valamelyiket az előző feltételekből, hogy valótlan adatokat tüntetett fel a regisztrációs ürlapon, ahogy ez az árun a termelőtől (importőrtöl) szállítótol fel van tüntetve.

5.8 Időben reklamált árut, amely bizonyíthatóan  az internetes üzletben www.batataburgonya.hu (számla, vagy bevételi nyugta) lett vásárolva, a vevővel való megegyezés szerint kerül helyrehozásra:

a) cserével új áruért (ha van raktáron),

b) pénz visszatérítésével,

c) kivonjuk a reklamált áru összegét a következő megrendelésből.

 

VI. Megrendelés törlés

 

6.1 A vevő részéről legkésőbb egy nappal a kiszállítás napja előtt lehet a megrendelést törölni /sztornózni/, e-mailben a info@batataburgonya.hu, a megrendelés számát kell az e-mailben feltüntetni.

6.2 A vevő részéről nem lehet a megrendelést törölni a kiszállítás napján, melyet a vevő tüntetett fel a megrendelésen.

 

VII. Szavatossági idő

7.1 Az élelmiszeren a szavatossági idő egyenlő a fogyasztási idővel, azokra a termékekre, amelyeken nincs feltüntetve a  szavatossági idő, azokra a törvény által kiszabott szavatosság érvényes. A termék felhasználásánál a mellékelt használati utasítást kell figyelembe venni.

7.2 A mellékelt bizonylat az eladásról, mint használati utasítás szolgál. A szavatossági idő az áru átadásával lép életbe. A vevő jogai és kötelezettségei a Polgári Törvénykönyvben  vannak szabályozva. A szavatossságot az eladó ügyfélszolgálaton keresztül érvényesítheti.

 

VIII. Az eladó jogai és kötelezettségei

8.1 Az eladó köteles a megrendelést feldolgozni, a megrendelt árut a címzettnek elszállítani arra az időpontra, amelyben korábban megegyeztek. Az áru átvetelekor a vevő megkapja a megrendelés másolatát, bizonylatot, a szállított áruról. A nem kiszállított árúról is fizetési bizonylatot kap.

8.2 Az eladó köteles a regisztrált vásárlót kitörölni az adatbázisból, ha ezt a vásárló írásban kéri.

8.3 Az  eladónak jogában áll a vételi szerződést /megrendelést/ lemondani  a szállítás pillanatáig. A vételi szerződésen fel van tüntetve, hogy az árut milyen okból, vagy ok nélkül nem szállította le. A vevő ennek alapján tudomásul veszi, hogy az eladó vagy azért nem szállítja az árut mert megszünt a termelés, vagy nincs beszállítója.

8.4 Az eladó élhet jogaival, változtathat a feltételeken, árakon, díjazáson előző figyelmeztetés nélkül. Az új feltételek  és az új árjegyzék életbelépése az oldalon való megjelenéstől a vevő számára érvényes (kötelező).

8.5 Az eladó fenntartja a jogot a nyomdahibákra, amikor közzéteszi az egyes adatokat az oldalon.

 

IX.       A vevő jogai és kötelezettségei

9.1 A vevő köteles gondoskodni, hogy elérhető legyen az előre megjelölt időben, s a megrendelt árut át tudja venni.

9.2 A vevő köteles a pontos és teljes címet feltüntetni, ahová a megrendelt árut szállítani kell.

9.3 A vevő köteles a megrendelt árut teljes egészében átvenni és kifizetni.

9.4 Abban az esetben, ha a vevő megsérti a kötelességeit a 9.1-9.3 pontban, a megbeszélt idöpontban nem tudja átvenni az árut (nem veszi át) az ilyen megrendelés megsértése  felhatalmazza az eladót a 5 € pótdíj kiszabására. A vevőt  továbbra  is köti a szerzödés.

9.5 A vevőnek joga van a  személy adatainak kitörlésére az eladó adatbázisából. Ezt írásban, vagy e-mailben kell  közölni az eladóval. Az eladó kötelezi magát, hogy 3 napon belül a írásbeli kérvény, e-mail által elküldött  kérésre ezt megteszi. Az adatbázisban csak azok az adatok maradnak, amelyek szükségesek a számlázáshoz, az adózáshoz és más célból, összhangban 395/2002 sz. törvénnyel és ennek módosításaival, mely a levéltári és nyilvántartási dolgokat foglalja magába.

9.6 Ha az áru átvételkor nincs összhangban a megrendeléssel, a vevőnek jogában áll, hogy az eladó díjmentesen és felesleges késleltetés nélkül az árut a megrendelés szerint leszállítja úgy, ahogyan ezt a vevő megköveteli cserével, azonos termékből, vagy hasonlóból.

9.7 A vevő felelős az oldalán lévő  aktuális  adatokért (cím, fizetési adatok, telefonszámok, e-mail cím) és egy esetleges másik áru átvevő adataiért. A vevő  az eladó ügyfélszolgálatán  keresztül frissítheti az adatait.

 

X. Adatvédelem

10.1 A regisztrációs ürlap kitöltésével, vagy a megrendelő lap kitöltésével  az internetes üzletben www.batataburgonya.hu, a vevő beleegyezését adja az eladónak az adatgyűjtéshez. Személyi adatai feldolgozásához és archiválásához a vásárlási tevékenységéről az eladó szolgáltatási tevékenysége érdekében 428/2002 sz. jogtörvény szerint, amely a  személyes jogok védelméről szól. Ez a beleegyezés  nem meghatározott időre szól és bármikor írásban visszavonható. Ilyen esetben az eladó kitörli az adatbázisából a vevő személyi adatait a szükséges mértékig.

10.2 Az eladó megtesz minden erőfeszítést annak érdekében, hogy biztosítsa az abszolut diszkrét információkat a vevőről. Csak azon személyeknek legyen hozzáférhetősége az adatokhoz, akiknek szükségük van ezen adatokra a szolgáltatás  végrehajtásához.

10.3 Az eladó vállalja, hogy a vevő személyes  adatait nem adja meg  semmiféle formában egy harmadik félnek. A vevő személyi adatai a jogtörvény szerint bizalmasan lesznek kezelve, csak az eladó és vevő közötti kommunikációban lesznek használva. Az adatok feldolgozása és kezelése a 420/2002 sz.  személyi védelmet őrző jogtörvény és módosítása szerint történik.

 

XI. Engedélyek, szerzoi jogok

11.1 Szerzői és tulajdon jogok. Az egész tartalom, dizajn, szöveg, grafika, beleértve a szerkesztést, válogatást, gyűjtést és az egész softvert, az eladó tulajdonát képezi. Az eladó csak a megtekintésre, valamint elektronikus másolásra  és  papír formában történő nyomtatására adja beleeggyezését  a megrendelés létesítésére.

11.2 Bármely további használata az oldalon lévő anyagoknak, magába foglalván  a módosítását, terjesztését vagy másolásat más célokra, mint ahogy ez a 11,1 pontban deffiniálva van, az eladó előzetes beleegyezése nélkül tilos. A vevő, vagy bármely harmadik személy tudomásul veszi, hogy az eladó az egyetlen tulajdonosa ezeknek az  anyagoknak és a vevőnek vagy harmadik személynek, nem követelhető semmiféle szerzői jog ezen anyagok letöltésével. Az eladó fenntartja azt a jogát, hogy bármikor visszavonhatja az engedélyt és bármilyen használat esetén, azonnal megszüntetheti azt az eladó részéről.

11.3 A védjegy (Logo,“DespaD“ jel), az eladó minden logója, titulusa, betűk, nevek, grafika és nyomtatott ikonok, az eladó szolgáltatási védjegyei, vagy más egyéb dolog, amely az eladó tulajdonát képezi, nem használható más módon, mint ahogy itt fel van tüntetve.

11.4 Minden egyéb védjegy, termék megnevezések és cég neve vagy logója, melyek az oldalon megjelennek, a törvényes tulajdonosok birtokát képezik. A vevőnek nincsen sem tulajdon, sem pedig szerzői joga az ezekre vonatkozó védjegyekre, logókra, megnevezésre az oldal vagy szolgáltatások használatával.

 

XII. A honlap elérhetősége

12.1 Az eladó tudatában van annak, hogy lehetnek helyzetek  amikor a honlap elérhetetlen, vagy bármily okból nem  működőképes.

12.2 Az  oldalra való hozzáférés egyszer van biztosítva. Szükség esetén  a vevő  értesítheti  az eladót e-mailben az info@batataburgonya.hu címen.

12.3 A vevő beleegyezését adja, hogy vállalja a felelősséget a titoktartásról, ami az oldalon lévő  személyi adatokat illeti. A vevő beleegyezik abba, hogy abban az  esetben ha jogosulatlan bejelentkezés történik az oldalon az ő neve alatt, haladéktalanul tudtára adja az ügyfélszolgálatnak.

12.4 A vevő beleegyezését adja azon  törvények alkalmazására, melyek az eladó szolgáltatásait szabályozzák, oldal és feltételek. A vevő megerősíti, hogy a nagykorú (több mint 18 éves), elfogadja a szerződést és képes a fenti feladatokat teljesíteni.

 

Záró rendelkezések

A vevő jogai az eladóval való kapcsolatban, amely a 250/2007 sz. Fogyasztóvédelmi törvény és ennek módosítása vonatkozásában van, ezekkel a feltételekkel változatlan (sértetlen) marad. Az eladó nem felel azért, ha  késleltetve teljesíti kötelezettségeit a feltételekből kifolyólag. Abban az esetben, ha a késleltetést olyan körülmények okozták, melyek kizárják a felelősséget, jogos az ésszerű hosszabítási idő a kötelezettségei teljesítésében.

 

Ezek a feltételek 2014.23.03-től léptek érvénybe.